Chat
1
X
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÂM TRÍ - Thông báo tuyển sinh
TUYỂN SINH
Mã ngành: 42720401Chỉ tiêu: 100Đối tượng và vùng tuyển sinh:Tuyển sinh trên phạm vi cả nước. Đối tượng gồm các học sinh đã tốt nghiệp TCCN, THPT/BT. THPTHình thức tuyển sinh: Xét tuyển theo học bạ THPT. Dựa vào điểm…
Mã ngành: 42720501 Chỉ tiêu: 100 Đối tượng và vùng tuyển sinh:Tuyển sinh trên phạm vi cả nước. Đối tượng gồm các học sinh đã tốt nghiệp TCCN, THPT/BT. THPT Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển theo học bạ THPT.…
Mã ngành: 51720501 Chỉ tiêu: 100 Đối tượng và vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trên phạm vi cả nước, kể cả những học sinh đến từ quốc gia khác có nguyện vọng học Cao đẳng Điều dưỡng tại trường.Đối tượng:…