Chat
1
X
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÂM TRÍ - Chương trình phổ thông có thể thay đổi thế nào sau năm 2017
TUYỂN SINH

Chương trình phổ thông có thể thay đổi thế nào sau năm 2017

Thứ ba, 25 Apr 2017 02:54

Theo dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, giáo dục phổ thông được chia thành giai đoạn cơ bản và hướng nghiệp, học sinh được lựa chọn môn học và xuất hiện nhiều môn học mới.

ctthpt2017

Đọc 1454 lần Sửa đổi lần cuối Thứ ba, 25 Apr 2017 02:58