Chat
1
X
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÂM TRÍ - Các ngành tuyển sinh năm 2017
TUYỂN SINH

TUYỂN SINH CÁC LỚP CHÍNH QUY THUỘC CÁC NGÀNH SAU


1. CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG

Mã ngành: 6720301 Chỉ tiêu: 200
Tìm hiểu thêm về ngành Điều dưỡng

2. CAO ĐẲNG HỘ SINH

Mã ngành: 6720303 Chỉ tiêu: 100
Tìm hiểu thêm về ngành Hộ sinh

3. CAO ĐẲNG DƯỢC

Mã ngành: 6720201 Chỉ tiêu: 200
Tìm hiểu thêm về ngành Dược

4. CAO ĐẲNG VẬT LÝ TRỊ LIỆU VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Mã ngành: 6720604 Chỉ tiêu: 100
Tìm hiểu thêm về ngành VLTL&PHCN

5. TRUNG CẤP ĐIỀU DƯỠNG

Mã ngành: 5720301 Chỉ tiêu: 50
Tìm hiểu thêm về ngành TC Điều dưỡng

6. TRUNG CẤP DƯỢC

Mã ngành: 5720201 Chỉ tiêu: 50
Tìm hiểu thêm về ngành TC Dược

THÍ SINH CÓ THỂ NỘP HỒ SƠ TRỰC TIẾP VỀ TRƯỜNG THEO ĐỊA CHỈ

BAN TUYỂN SINH -TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÂM TRÍ
Địa chỉ: Số 09 Nguyễn Gia Thiều, P. Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (0235). 3 710 999 - Hotline: 0868 919 555  - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

HOẶC ĐĂNG KÝ ONLINE TẠI ĐỊA CHỈ

Đăng ký online dk