Chat
1
X
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÂM TRÍ - Sự kiện Trung tâm Tin học & Ngoại ngữ
TRUNG TÂM
- Căn cứ Quy chế ban hành theo Thông tư số 03 /2011/TT- BGDĐT ngày 28  tháng 01  năm 2011 của  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; - Căn cứ Quy định ban hành theo Quyết định số 30 2008/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; - Căn cứ kế hoạch của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Đông Á. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Đông Á tổ chức Kỳ thi cấp Chứng chỉ Quốc gia Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tin học, trình độ B &…
- Căn cứ Quy chế ban hành theo Thông tư số 03 /2011/TT- BGDĐT ngày 28  tháng 01  năm 2011 của  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; - Căn cứ Quy định ban hành theo Quyết định số 30 2008/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; - Căn cứ kế hoạch của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Đông Á. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Đông Á tổ chức Kỳ thi cấp Chứng chỉ Quốc gia Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tin học, trình độ B &…
- Căn cứ Quy chế ban hành theo Thông tư số 03 /2011/TT- BGDĐT ngày 28  tháng 01  năm 2011 của  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; - Căn cứ Quy định ban hành theo Quyết định số 30 2008/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; - Căn cứ kế hoạch của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Đông Á. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Đông Á tổ chức kỳ thi cấp Chứng chỉ Quốc gia Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tin học, trình độ B &…
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Đông Á thông báo lịch thi cấp chứng chỉ Quốc gia Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tin học trình độ B, C khóa ngày 01/11/2015 tại trường Cao đẳng Đông Á như sau: Ngày thi: 01/11/2015 Địa điểm thi: Cơ sở 2 – Số 53A Hùng Vương – TP. Tam Kỳ - Quảng Nam PHÂN BỔ THỜI GIAN THI A. BUỔI SÁNG: STT Thời gian Nội dung thi Ghi chú 1 Từ 07h30 đến 08h00 Lý thuyết Tin B   2 Từ 08h00 đến 09h30 Thi thực hành Tin B - Ca 1 Dành…
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Đông Á thông báo lịch thi cấp chứng chỉ Quốc gia Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tin học trình độ B, C khóa ngày 25/10/2015 tại trường Cao đẳng Đông Á như sau: Ngày thi: 25/10/2015 Địa điểm thi: Cơ sở 2 – Số 53A Hùng Vương – TP. Tam Kỳ - Quảng Nam Thời gian thi: STT Thời gian Nội dung thi Ghi chú 1 Từ 7h00 đến 7h30 Lý thuyết Tin B   2 Từ 7h30 đến 9h00 Thi thực hành Tin B Tại phòng máy 3 Từ 8h30 đến 11h00 Thi…