Chat
1
X
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÂM TRÍ - Tin tức nhà trường
TIN TỨC
Nhắm xây dựng tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa sinh viên với nhau cũng như tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích và cơ hội thực tế, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo nhà trường cho sinh…
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DÃ NGOẠI CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN 26.3   I .MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 1. Mục đích - Chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, 86 năm ngày thành…
THÔNG BÁO Về việc chuyển đổi mã vùng điện thoại        Căn cứ Quyết định số 2036/QĐ-BTTTT ngày 21 tháng 11 năm 2016 của Bộ Thông tin truyền thông về việc Ban hành quyết định chuyển đổi mã vùng.        Ban…
THÔNG BÁO V/v thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2016 – 2017 và lịch nghỉ tết Nguyên đán năm 2017 Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ-BGD-ĐT ngày 26/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về…
THÔNG BÁO Về việc nghỉ Tết Dương lịch - Ngày 01/01/2017 Căn cứ Điều 115 Bộ luật lao động 2012 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc người lao động hàng năm được nghỉ hưởng nguyên…