Chat
1
X
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÂM TRÍ - Thông báo chuyển đổi mã vùng số điện thoại
TIN TỨC

Thông báo chuyển đổi mã vùng số điện thoại

Thứ năm, 09 Feb 2017 03:33

THÔNG BÁO 
Về việc chuyển đổi mã vùng điện thoại


       Căn cứ Quyết định số 2036/QĐ-BTTTT ngày 21 tháng 11 năm 2016 của Bộ Thông tin truyền thông về việc Ban hành quyết định chuyển đổi mã vùng.

       Ban Giám hiệu thông báo đến các bộ phận của nhà trường về việc thay đổi số điện thoại cố định như sau:

  1. Kể 00 giờ 00 phút ngày 11 tháng 2 năm 2017 mã vùng điện thoại của tỉnh Quảng Nam thay đổi từ mã vùng cũ 0510 thành mã vùng mới 0235. Do vậy, các số điện thoại cố định mới của nhà trường sẽ là 0235. 3 75 76 77 – 0235. 3 75 77 79 – 0235. 3 710 999 – 0235. 3 944 579
  2. Các bộ phận thông báo với các đối tác về sự thay đổi này để việc liên hệ công việc được thuận tiện, không bị gián đoạn.
  3. Bộ phận Marketing – Tuyển sinh chỉnh sửa các Market truyền thông cho phù hợp và phối hợp với Cán bộ IT chỉnh sửa các thông tin liên quan trên trang web của nhà trường.

        Nhận được thông báo này, yêu cầu Trưởng/Phó phòng khoa có trách nhiệm phổ biến đến toàn thể GVCBNV biết để thực hiện.

Đọc 630 lần