Chat
1
X
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÂM TRÍ - Thông báo thi kết thúc học phần
TIN TỨC

Thông báo thi kết thúc học phần

Thứ bảy, 17 Dec 2016 07:53

THÔNG BÁO 
V/v thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2016 – 2017 và lịch nghỉ tết Nguyên đán năm 2017

Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ-BGD-ĐT ngày 26/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy”;

Căn cứ kế hoạch đào tạo học kỳ I năm 2016 – 2017 của trường Cao đẳng Tâm Trí;

Nhà trường yêu cầu các Phòng, Khoa, CVHT và các lớp sinh viên trong toàn trường thực hiện kế hoạch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2016 – 2017 và lịch nghỉ tết Nguyên đán 2017 như sau:

1. KẾ HOẠCH

1.1 Kế hoạch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2016 – 2017

- Thời gian thi: Từ ngày 09/01/2017 – 21/01/2017

- Sinh viên xem thông tin lịch thi tại đây hoặc xem trực tiếp tại đây

- Ghi chú:

      • Sinh viên chủ động lên kế hoạch ôn tập để chuẩn bị cho thi kết thúc học phần học kỳ 1 đạt kết quả tốt.
      • Sinh viên phải có mặt trước thời gian bắt đầu làm bài thi 15 phút để tra cứu thông tin về số báo danh, làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế; mang theo thẻ sinh viên; chuẩn bị trước các đồ dùng học tập, giấy nháp… theo quy chế được phép mang vào phòng thi.

1.2. Kế hoạch nghỉ tết Nguyên đán 2017

- Thời gian nghỉ Tết: từ ngày 23/01/2017 đến hết ngày 05/02/2017.

- Học kỳ II năm học 2016 - 2017 bắt đầu từ ngày 06/02/2017.

2. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Phòng Đào tạo lên kế hoạch và tổ chức thi học kỳ đúng theo quy định.

- Các giảng viên phải gửi phiếu điểm quá trình về Phòng Đào tạo trước ngày 04/01/2017.

- Các giảng viên phải gửi đề thi về Phòng Đào tạo trước ngày 05/01/2017.

- Công tác coi thi: Phòng Đào tạo chịu trách nhiệm phân công cán bộ coi thi.

- Cố vấn học tập các lớp nhắc nhở, đôn đốc, hướng dẫn sinh viên đọc thông báo, chủ động tra cứu thông tin và thực hiện nghiêm túc các quy định về kỳ thi học kỳ.

Căn cứ vào kế hoạch trên, yêu cầu các đơn vị, cá nhân, sinh viên trong toàn trường có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc theo đúng nội dung thông báo./.

Đọc 759 lần