Chat
1
X
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÂM TRÍ - Thông báo nghỉ lễ 30/4 và 01/5
TIN TỨC

Thông báo nghỉ lễ 30/4 và 01/5

Thứ năm, 28 Apr 2016 06:52

THÔNG BÁO
V/v nghỉ lễ Chiến thắng – 30/04/2016 và Quốc tế lao động – 01/05/2016   

Căn cứ Điều 115 chương VII Bộ luật lao động của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc người lao động hàng năm được nghỉ hưởng nguyên lương trong các ngày lễ;

Ban Giám hiệu thông báo đến toàn thể CB-GV-NV Nhà trường về việc nghỉ lễ Ngày chiến thắng – 30/04/2016 và Ngày Quốc tế lao động – 01/05/2016, Cụ thể như sau:

1.  Thời gian nghỉ: 02 ngày (Ngày 30/04/2016 và ngày 01/05/2016)

Do ngày 01/05/2016 là chủ nhật nên được nghỉ bù vào ngày 02/05/2016

2.  Yêu cầu:

- Các phòng, khoa, trung tâm sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng toàn bộ hồ sơ, tài liệu tại phòng làm việc; kiểm tra, niêm phong những nơi cần thiết; tắt tất cả các công tắc điện, máy móc thiết bị; thực hiện các biện pháp chống ẩm ướt máy móc, tài liệu trước khi khoá phòng làm việc để đảm bảo an toàn trong ngày nghỉ.

- Phòng Đào tạo phổ biến, quán triệt việc thông báo cho HSSV các lớp thực hiện lịch nghỉ và Giáo viên thực hiện đầy đủ kế hoạch giảng dạy của nhà trường trong thời gian tới.

- Phòng Hành chính tổ chức treo cờ tổ quốc, khẩu hiệu chào mừng ngày lễ và kiểm tra cờ phướn tại các vị trí, kiểm tra hệ thống điện, niêm phong các phòng học, phòng làm việc trước khi nghỉ lễ để đảm bảo tài sản của Nhà trường.

- Riêng Tổ Bảo vệ có kế hoạch phân công nhân viên làm việc liên tục để đảm bảo an toàn, trật tự cho Nhà trường. Đồng thời, niêm yết các số điện thoại cần thiết tại phòng trực để kịp thời liên lạc với công an, chính quyền địa phương hỗ trợ khi có sự cố xảy ra.

- Nhân viên Phục vụ có nhiệm vụ dọn vệ sinh sạch sẽ khu vực trường trước khi nghỉ lễ.

Nhận được thông báo này, yêu cầu Trưởng/Phó phòng khoa có trách nhiệm phổ biến đến toàn thể CB-GV-NV biết để thực hiện nghiêm túc các quy định trên trước và sau khi nghỉ lễ.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Đọc 845 lần