Chat
1
X
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÂM TRÍ - Sự kiện sắp tới
SỰ KIỆN
1. Địa điểm: Trường PTTH Bắc Trà My - Thị Trấn Bắc Trà My, Quảng Nam 2. Thời gian: 14h00 ngày 29/01/2016 3. Đối tượng tham gia: Là học sinh các lớp 12 Trường THPT Bắc Trà My 4. Nội dung chương trình: - Định hướng chọn ngành, chọn nghề cho học sinh sau khi tốt nghiệp THPT - Thực trạng thất nghiệp đối với sinh viên sau tốt nghiệp và nguyên nhân - Nhu cầu nguồn nhân lực xã hội từ nay đến năm 2020 theo từng nhóm ngành - Vài nét về ngành Điều dưỡng - Vài nét về…
1. Địa điểm: Trường PTTH Nguyễn Dục - Tam Dân, Phú Ninh, Quảng Nam 2. Thời gian: 08h30 ngày 28/01/2016 3. Đối tượng tham gia: Là học sinh các lớp 12 Trường THPT Nguyễn Dục 4. Nội dung chương trình: - Định hướng chọn ngành, chọn nghề cho học sinh sau khi tốt nghiệp THPT - Thực trạng thất nghiệp đối với sinh viên sau tốt nghiệp và nguyên nhân - Nhu cầu nguồn nhân lực xã hội từ nay đến năm 2020 theo từng nhóm ngành - Vài nét về ngành Điều dưỡng - Vài nét về ngành Dược -…
  1. Địa điểm: Trường PTTH Phạm Phú Thứ - Điện Trung, Điện Bàn, Quảng Nam 2. Thời gian: 14h00 ngày 25/01/2016 3. Đối tượng tham gia: Là học sinh các lớp 12 Trường THPT Phạm Phú Thứ 4. Nội dung chương trình: - Định hướng chọn ngành, chọn nghề cho học sinh sau khi tốt nghiệp THPT - Thực trạng thất nghiệp đối với sinh viên sau tốt nghiệp và nguyên nhân - Nhu cầu nguồn nhân lực xã hội từ nay đến năm 2020 theo từng nhóm ngành - Vài nét về ngành Điều dưỡng - Vài nét về…
1. Địa điểm: Trường PTTH Trần Cao Vân 2. Thời gian: 8h00 ngày 23/01/2016 3. Đối tượng tham gia: Là học sinh các lớp 12 Trường THPT Trần Cao Vân 4. Nội dung chương trình: - Định hướng chọn ngành, chọn nghề cho học sinh sau khi tốt nghiệp THPT - Thực trạng thất nghiệp đối với sinh viên sau tốt nghiệp và nguyên nhân - Nhu cầu nguồn nhân lực xã hội từ nay đến năm 2020 theo từng nhóm ngành - Vài nét về ngành Điều dưỡng - Vài nét về ngành Dược - Giới thiệu trường Cao…
- Căn cứ Quy chế ban hành theo Thông tư số 03 /2011/TT- BGDĐT ngày 28  tháng 01  năm 2011 của  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; - Căn cứ Quy định ban hành theo Quyết định số 30 2008/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; - Căn cứ kế hoạch của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Đông Á. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Đông Á tổ chức Kỳ thi cấp Chứng chỉ Quốc gia Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tin học, trình độ B &…
- Căn cứ Quy chế ban hành theo Thông tư số 03 /2011/TT- BGDĐT ngày 28  tháng 01  năm 2011 của  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; - Căn cứ Quy định ban hành theo Quyết định số 30 2008/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; - Căn cứ kế hoạch của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Đông Á. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Đông Á tổ chức Kỳ thi cấp Chứng chỉ Quốc gia Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tin học, trình độ B &…
- Căn cứ Quy chế ban hành theo Thông tư số 03 /2011/TT- BGDĐT ngày 28  tháng 01  năm 2011 của  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; - Căn cứ Quy định ban hành theo Quyết định số 30 2008/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; - Căn cứ kế hoạch của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Đông Á. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Đông Á tổ chức kỳ thi cấp Chứng chỉ Quốc gia Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tin học, trình độ B &…