Chat
1
X
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÂM TRÍ - Tuần sinh hoạt đầu khóa năm học 2016-2017
SỰ KIỆN

Tuần sinh hoạt đầu khóa năm học 2016-2017

Thứ tư, 24 Aug 2016 03:04

LỊCH TUẦN HỌC TẬP VÀ SINH HOẠT ĐẦU KHÓA NĂM HỌC 2016-2017

THỨ NGÀY BUỔI NỘI DUNG PHÒNG GIẢNG VIÊN GHI CHÚ
3 23.08.2016 SÁNG Giới thiệu về trường HT. 105 T. Minh 7h30-8h00
Phát biểu của BV Tâm Trí Đà Nẵng   Bs. Thu 8h00-8h30
Khơi dậy đam mê và cảm hứng cho SV   T. Minh, Cô Sally 9h00-10h00
Hoạt động Teambuilding   T. Tuấn 10h00-11h00
CHIỀU NGHỈ      
4 24.08.2016 SÁNG Vị trí, vai trò và tương lai của ngành Điều dưỡng, Dược HT. 105 Cô An, Cô Thủy 7h30-10h00
Hoạt động Teambuilding   T. Tuấn 10h00-11h00
CHIỀU NGHỈ      
5 25.08.2016 SÁNG Kỹ năng học tốt Tiếng Anh HT. 105 Cô Quý & Cô Sally 7h30-9h00
Phương pháp học Đại học, Cao đẳng     9h15-10h00

Hoạt động Teambuilding

  T. Tuấn 10h00-11h00
CHIỀU NGHỈ      
6 26.08.2016 SÁNG Hướng dẫn sử dụng CNTT trong học tập HT. 105 T. Minh & T. Biên 7h30-10h00
Hoạt động Teambuilding   T. Tuấn 10h00-11h00
CHIỀU Thực hành CNTT - Nhóm 1 P. 208 T. Minh & T. Biên 13h30-16h30
7 27.08.2016 SÁNG Hướng dẫn thực hiện Quy chế HSSV HT. 105 T. Tuấn 7h30-8h45
Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo theo tín chỉ   Cô Thủy 9h00-10h00
Hoạt động Teambuilding   T. Tuấn 10h00-11h00
CHIỀU Thực hành CNTT - Nhóm 2 P. 208 T. Minh & T. Biên 13h30-16h30
CN 28.08.2016   NGHỈ      
2 29.08.2016 SÁNG Phổ biến kiến thức Sức khỏe sinh sản HT. 105 BV. Tâm Trí ĐN 7h30-9h00
Gặp GV cố vấn học tập, Bầu BCS lớp P. 406   9h30-11h00
Gặp GV cố vấn học tập, Bầu BCS lớp P. 407   9h30-11h00
Gặp GV cố vấn học tập, Bầu BCS lớp P. 408   9h30-11h00
CHIỀU NGHỈ      
3 30.08.2016 SÁNG Thực hành CNTT - Nhóm 1 P. 208 T. Minh & T. Biên 7h30-10h30
CHIỀU Thực hành CNTT - Nhóm 2 P. 208 T. Minh & T. Biên 13h30-16h30
4 31.08.2016 CẢ NGÀY Tham quan dã ngoại     Theo KH
5 01.09.2016   NGHỈ      
6 02.09.2016   NGHỈ LỄ 02-09      
7 03.09.2016   NGHỈ      
CN 04.09.2016   NGHỈ      
2 05.09.2016 BẮT ĐẦU HỌC CHÍNH THỨC