Chat
1
X
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÂM TRÍ - Sứ mệnh - viễn cảnh
GIỚI THIỆU

Sứ mệnh - viễn cảnh

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

Đặt nền tảng trong việc thay đổi khái niệm về Điều dưỡng trong dịch vụ chăm sóc người bệnh theo hướng là một ngành độc lập phát triển hàn lâm. Trường có khả năng tiếp cận với Điều dưỡng các nước phát triển.

SỨ MỆNH

Xây dựng và phát triển Trường Cao đẳng Tâm Trí trở thành một cơ sở đào tạo những người cán bộ y tế phục vụ bệnh nhân cho mọi nơi của thế giới, với sự tận tụy và lòng quả cảm bằng đôi tay khéo léo và chuyên nghiệp. 

VIỄN CẢNH

- Năm năm đầu tiên - Cung ứng Điều dưỡng phục vụ trong nước và  các nước ASEAN.
- Năm năm tiếp theo - Cung ứng Điều dưỡng phục vụ cho các nước công nghiệp phát triển.

VĂN HÓA

Giữ phẩm chất tốt đẹp sẵn có của người Việt Nam để hòa nhập vào thế giới​

TRIẾT LÝ

Luôn đóng vai người bệnh để hiểu mình đang và sẽ phải làm gì cho người bệnh.