Chat
1
X
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÂM TRÍ - Giải phẩu sinh lý

Giải phẩu sinh lý

Thứ năm, 20 Oct 2016 02:05

Sách thử nghiệm

Với bộ tài liệu này sẽ giúp các em sinh viên học tốt hơn môn giải phẫu sinh lý học

Giải phẫu sinh lý vật nuôi là môn học cơ sở trong chương trình đào tạo trình độ sơ cấp nghề, nghề sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi, được bố trí giảng dạy trước các môn học/mô đun chuyên môn nghề trong chương trình đào tạo. Học xong môn học này người học có khả năng trình bày được nội dung về vị trí, hình thái, cấu tạo và hoạt động sinh lý của các cơ quan trong cơ thể vật nuôi, xác định được vị trí,hình thái cấu tạo đại thể của các cơ quan trong cơ thể vật nuôi.

Sách được biên soạn bởi tác giả Võ Văn Toàn, Lê Thị Phượng

Đọc 2829 lần Sửa đổi lần cuối Thứ năm, 20 Oct 2016 03:28