Chat
1
X
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÂM TRÍ - Tin học chuyên ngành

Tin học chuyên ngành

Thứ năm, 20 Oct 2016 01:24

Sách thử nghiệm

Kiến thức đại cương kết hợp với kiến thức tin học chuyên ngành giúp sinh viên thành thạo trong việc sử dụng các ứng dụng của bệnh viện trong quản lý bệnh nhân và các dịch vụ y tế.

Đọc 924 lần Sửa đổi lần cuối Thứ năm, 20 Oct 2016 02:10