Chat
1
X
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÂM TRÍ - Trang chủ
  1. Tuyển sinh
  2. Tin Nhà trường
  3. Tin Tâm Trí
  4. Kho học liệu
  5. Nghiên cứu Khoa học
Thông báo: Tuyển sinh năm 2017

Thông báo: Tuyển sinh năm 2017

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng; Hội đồng tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy năm...

Thông báo nghỉ lễ 2/9

Thông báo nghỉ lễ 2/9

Căn cứ Điều 115 chương VII Bộ luật lao động của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam...

Thông báo: Tuyển sinh năm 2017

Thông báo: Tuyển sinh năm 2017

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và...

Công nghệ 3D trong y khoa

Công nghệ 3D trong y khoa

Ứng dụng công nghệ 3D trong học tập đang là tất yếu trong đào tạo ...

Rate: 0.00 Hits:109

Chăm sóc mỏm cụt

Chăm sóc mỏm cụt

Kỹ thuật chăm sóc mỏm cụt cho bệnh nhân Những kh&oa ...

Rate: 0.00 Hits:144

Giải phẩu sinh lý

Giải phẩu sinh lý

Sách thử nghiệm Với bộ tài liệu này sẽ gi&u ...

Rate: 5.00 Hits:1480

Giải phẩu người

Giải phẩu người

Sách thử nghiệm Sách được biên soạn bởi t&aa ...

Rate: 5.00 Hits:743

Tin học chuyên ngành

Tin học chuyên ngành

Sách thử nghiệm Kiến thức đại cương kết hợp với kiến thức ...

Rate: 5.00 Hits:443

Tin học căn bản

Tin học căn bản

Sách thử nghiệm

Rate: 5.00 Hits:455

Hình ảnh hoạt động